Jiří Navrátil - nar. 6.12.1968 v Plzni
Maturita 1987 - Gymnázium Liberec
Cremona Luby - technologie, VŠLD Zvolen 2 roky postgraduální studium, mistrovské vyučení - Josef Kubla - Cheb

Jiří Pánek - nar. 22.1.1983 v Jindřichově Hradci
Maturita 2002 - Střední průmyslová škola nábytkářská Liberec, Uměleckořemeslné učiliště v Praze - řezbář - 2004, Sagitarius od r. 2004

Ondřej Kolár - nar. 21.10.1979 ve Frýdlantě
Maturita 1998 - Umělecko - řemeslná stavba hudebních nástrojů - Luby u Chebu, Sagitarius od r. 2001